Verdens første dynamiske feedbackverktøy for psykisk helse og rus

Vit hvem du skal hjelpe – vit hvordan du skal hjelpe

WEBINAR

Webinaret «DEN GODE HELSESAMTALEN FRA HØYLANDET SKOLEHELSETJENESTE» er fulltegnet.
Send e-post til: kontakt@norsefeedback.no om du vil ha tilsendt et opptak.

SE RANA KOMMUNE SINE ERFARINGER MED NORSE

Vi gir deg verdens første og mest sofistikerte dynamiske feedbackverktøy

Norse psykisk helse og rus (NPHR) er det første dynamiske tilbakemeldingssystemet som løpende tilpasser seg pasientens svar på spørsmål om problemer og ressurser. Norse er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter. De tjenestene som anvender Norse psykisk helse og rus i bredt omfang sikrer seg styringsdata. Tjenestene kan få tilgang til rapporter som viser hva brukerne har behov for og effekten av tiltakene som settes inn på aggregert nivå. Datadrevet praksis gjør det mulig å dimensjonere riktig samt å målrette arbeidet med helsefremming og forebygging.

Tilbakemeldinger fra brukere av systemet innhentes av Norse Feedbacks produktteam og danner utgangspunkt for kontinuerlige forbedringer av programvaren.

KLIKK DEG IGJENNOM EN INTERAKTIV DEMO

ÅRETS HELSETEKNOLOGIGRÜNDER 2021!

Norse Feedback vant gründerprisen under Helseteknologikonferansen 2021. Les mer om prisen og juryen sin begrunnelse HER

Tilbakemeldinger på arbeidet vårt

– Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av den.

Jeg har pasienter som har sagt at det er enklere å fortelle meg hvordan de har det når de får sitte hjemme i fred og ro og fylle ut Norse psykisk helse og rus. De er da «inne i boblen sin», som ei sa, og det er ikke så lett å glatte over hvordan hun har det, noe hun ofte gjør om vi bare spør i en samtale.

«Å visualisere linjer i grafen for pasienten, opplever jeg er virkningsfullt i seg selv. Det synes å bidra til at pasienten selv opplever «å ha gjort noe», at behandling faktisk hjelper…»

Min erfaring er at dette er et svært nyttig verktøy for kartlegging av pasientens vansker – gir et utgangspunkt å jobbe ut i fra. Dette gjelder også tilbakemelding pasienter gir om behandler/tilnærmingsmåte, som også kan synliggjøre noe om pasienten som en ellers ikke fanger opp poliklinisk. Et eksempel er en pasient som ga meg «full pott» etter tre samtaler, hvorpå vi hadde samspill/alliansemål som utgangspunkt for samtale. Det viser seg at pasientens strategi i relasjoner enten er intenst eller avvisende. Dermed kunne vi utforske pasientens vansker i relasjoner tidligere enn ellers.

Hva handler alt dette om? KOR/FIT BRUKERMEDVIRKNING PROM ORS SRS UTFALLSMÅLING OQ45 FEEDBACKVERKTØY TILBAKEMELDINGSSYSTEM PASIENTENS HELSETJENESTE

Det er viktig å skille mellom rutinemessig utkommemåling, symptomkartlegging og klinisk tilbakemelding eller feedbacksystem. De fleste instrumenter er utviklet for å måle utkomme eller symptom, og bare noen få er utviklet for å støtte kliniske prosesser direkte. Her skiller Norse psykisk helse og rus seg fra andre kartleggingsinstrumenter.

Sammen med klinikere og pasienter er det definert hvilke prosesser som hemmer eller fremmer behandling. Deretter ble det utviklet en teknologi som bidrar til å kartlegge  relevante symptomer og fungering sammen med prosesser og alliansemål. Verktøyet skulle speile det som skjer i terapier. Norse psykisk helse og rus det eneste instrumentet som aktivt lærer av, og tilpasser seg, den enkelte pasientens svar. Norse-metoden er unik.

Så enkelt er det

SMS til pasient

Kartleggingen utstedes enkelt fra Norsesystemet eller den blir automatisk sendt ut basert på  timeavtaler. Pasientene følger lenken som mottas ved en tekstmelding og kan umiddelbart starte å fylle ut kartleggingen.

Enkel utfylling

Pasienten fyller ut en persontilpasset kartlegging på sin smarttelefon eller nettbrett.

Rapport til behandler

På bakgrunn av pasientens svar genereres det en rapport som gjøres tilgjengelig for behandler og blir umiddelbart tilgjengelig.  Utgangspunktet for møtet mellom pasient og behandler er nå basert på utfyllende informasjon fra den som trenger hjelp.

Vi tar brukermedvirkning på alvor

Med en bred kartlegging vil både pasient og behandler skape en felles forståelse av hva som er problem- og ressursområder. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og pasient oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Dette er brukermedvirkning.

Hvorfor er brukermedvirkning viktig?

Behandlingen starter hjemme

Spørsmålene i den digitale kartleggingen, Norse psykisk helse og rus, besvares i ro og mak hjemme i forkant av timen.  En rapport gir behandleren rask innsikt i hvor skoen trykker for pasientene. Det blir som om første konsultasjon foregår hjemme med den som skal hjelpe selv om vedkommende ikke er fysisk tilstede. I de neste kartleggingene vil den som trenger hjelp kun få spørsmål som er relevant for seg. Samarbeidet mellom pasient og behandler pågår underveis også når pasientene ikke er tilstede i terapirommet.

Er du bruker / pasient?

Kontaktskjema

Dersom du er i behandling og har spørsmål om Norse må du ta kontakt med din behandler. Ingen sensitiv informasjon må skrives i dette skjemaet.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.