Et system for fremtiden
for en bedre behandling for kliniker og pasient

Hvem er Norse Feedback?

Norse Feedback er det kommersielle selskapet som utvikler, selger og implementerer Norse-teknologien. Vårt team består av forskere, rådgivere, praktiserende klinikere, teknologi- og implementeringsspesialister. Norse er en digital teknologisk plattform med høy brukervennlighet.

Norse-metoden er utviklet av Christian Moltu (Ph.D) og Sam Nordberg (Psykolog). Christian og Sam er sammen med Kunnskapsparken Vestland (på vegne av Helse Førde) hovedeierne i selskapet.

Hvem bruker Norse Psykisk Helse & Rus?

Norse Psykisk Helse og Rus brukes av kommuner, sykehus, fastlege, private behandlingssteder og studenthelsetjeneste.

Hvorfor velge Norse Feedback? 

Norse har utviklet verdens første dynamiske feedbackverktøy. Selskapet ble løftet frem av helseministeren i ​sykehustalen 2018​ og premiert med ​Helse Vests Innovasjonspris​ i 2019.

Norse er utviklet gjennom et omfattende forskningsprogram, finansiert med over 40 MNOK, for å undersøke hvilke behov klinikerer og pasienter har i behandlingsprosesser, og hvordan et feedbacksystem kan svare på disse behovene. I utviklingen har klinikere og pasienter vært med å definere hvilke prossesser som hindrer/fremmer behandling. For å kunne oppnå dette, over en rekke mulige prosesser og tilstander, er Norse det eneste instrumentet som aktivt lærer av og tilpasser seg den enkelte pasients tilbakemeldinger.

Forskningsresultater og erfaringer fra ​pasienter​ og ​helsepersonell​ er svært gode.  ​