Det handler om anner­kjennelse

En anerkjennelse av at psykisk helsebehandling er utfordrende av flere grunner, som kompleksiteten i mentale lidelser, stigma, tilgang til ressurser og individuell variasjon.

En anerkjennelse om at Norse aldri er perfekt, aldri ferdig utviklet. Vi drives av nysgjerrighet på hvordan vi kan bli bedre, hvordan vi kan hjelpe hjelperne og de som sliter med psykisk uhelse. Og ikke minst hvordan kan vi bidra til at helsetjenesten som helhet kan gjøre gode endringer. Vi tar på alvor at mennesker ikke er en diagnose, at livet skjer og tiden går. Hvert annet år reviderer vi sammen med brukerne, innholdet i Norse og sikrer at det er oppdatert, nyttig og valid.

Siden 2014 har teamet i Norse jobbet med hvordan hensiktsmessig bruk av personrapporterte data i et forløp og for tjenesten som helhet kan forbedre psykisk helsebehandling. Sammen med relevante aktører, fra pasienter til ledere, har vi gjennom forskning og utvikling utviklet et komplett fagsystem innen mental helse. Dette fagsystemet leveres av selskapet Norse Feedback.

Vi identifiserer oss med alle de gode aktørene som jobber med psykisk helse – og de er overalt på alle nivå. Fra alle aktørene som jobber forebyggende – studenthelsetjenester, hjelpetelefoner, private tilbydere, kommunale psykisk helsetilbud, poliklinikkene og sengepostene.

Det er ikke alle som driver tradisjonell psykisk helsebehandling sammen med pasienter. I likhet med den offentlige helsetjenesten er disse aktørene også avhengig av finansiering. Gjennom gode og tette samarbeid identifiserer vi gode måter man kan kvantifisere effekten av arbeidet de ideelle aktørene gjør. Slik vi også gjør innen sport, bank og forsikring.

For når alt kommer til alt er man avhengig av å vise til at det man gjør virker. Vi driver ikke med kartlegging og måling bare for å gjøre det. Norse Feedback har siden oppstarten bevist at det er mulig å måle progresjon på en meningsfull måte som både er hjelpsomt mellom mennesker der og da, og på aggregert nivå.