Et system for fremtiden
for bedre behandling

Hvem er Norse Feedback?

Norse Feedback er det kommersielle selskapet som utvikler, selger og implementerer Norseteknologien. Vårt team består av forskere, rådgivere, praktiserende klinikere, teknologi- og implementeringsspesialister. Norsesystemet er en digital teknologisk plattform med høy brukervennlighet.

Norsemetoden er utviklet av Christian Moltu (Ph.D) og Sam Nordberg (Psykolog). Christian og Sam er sammen med Kunnskapsparken Vestland (på vegne av Helse Førde) hovedeierne i selskapet.

Hvem bruker Norsesystemet? 

Programvaren Norse psykisk helse og rus (NPHR) brukes av kommuner, spesialisthelsetjenester, fastleger, private behandlingssteder og studenthelsetjenester.

Hvorfor velge Norseteknologi? 

Norse Feedback har utviklet verdens første dynamiske feedbackverktøy, Norse psykisk helse og rus. Selskapet ble løftet frem av helseministeren i ​sykehustalen 2018​ og premiert med ​Helse Vests Innovasjonspris​ i 2019 og ble kåret til Årets helsegrunder (tekna.no) på helseteknologikonferansen i 2021. I dette intervjuet forklarer Norse Feedback hva prisen har betydd og hva selskapet arbeider med nå: – Virker den psykologiske behandlingen folk får? – NSCC (smartcarecluster.no)

Her er de viktigste grunnene til å velge Norse psykisk helse og rus:

  • Norsesystemet er utviklet på bakgrunn av et omfattende forskningsprogram. Det er brukt over 40 MNOK på å undersøke hvilke behov klinikere og pasienter har i behandlingsprosesser.
  • Brukerne har vært med å definere hvilke prosesser som hemmer og fremmer behandling. Resultatet er en topp moderne og unik algoritmestyrt programvare som tilpasser seg pasientenes svar.
  • Tjenestene sparer mye tid ved å innhente informasjon om pasientenes behov før samtalene settes i gang.
  • Pasientene er mer åpne om hva som er vanskelig når de får svare i ro og mak hjemme på mobil eller nettbrett.
  • Det antas at et pasientforløp som vanligvis ville krevd 10 konsultasjoner kan reduseres med 3. Den sparte tiden kan brukes på å kutte ventelistene.
  • Kartleggingene viser ikke bare endringer i symptomtrykk, men også andre faktorer som gir behandler informasjon om hjelpebehov, fungering og psykisk helse. Denne informasjonen kan brukes til å samhandle med andre tjenesteytere dersom pasientene samtykker til det.
  • Bruk av programvaren gir tjenestene tilgang til data om pasienteners behov og resultater av klinisk praksis på aggregert nivå. Datagrunnlaget gjør det mulig å sette i gang småskala forskning på praksis og evaluering av tjenestene.  Å følge med på befolkningens behov for tjenester og utkomme av behandling er avgjørende for ledere som har ansvaret for å prioritere og dimensjonere.

Her kan du lese om pasienter​ og ​helsepersonell​ sine erfaringer med bruk av Norse psykisk helse og rus. ​

Hvordan komme i gang? 

Alle nye kunder får tilbud om grundig oppfølging etter kontraktsinngåelse. Det tilbys 5 veiledninger med behandlere, 2 statusmøter med ledere underveis i implementeringsprosessen og halvårlige statusmøter i etterkant.