Norse ungdom

I utviklingen av Norse ungdom har en støttet seg til forskning som er gjennomført i Helse Førde.

Denne forskningen har fokusert på å finne ut hvilke behov ungdommer mener et tilbakemeldingssystem bør inneholde. Et av de store forskjellene mellom Norse for voksne og ungdom er at ungdommene er tydelig på at de skal bestemme selv hvilke tema de ønsker å gi tilbakemelding om. I selve utviklingen av Norse ungdom har en brukt fokusgruppeintervjuer for å få best mulig innsikt i hva ungdommer mener at et tilbakemeldingssystem til de trenger å ha av utsagn og hvordan språket bør være. Det har i tillegg blitt gjennomført fokusgruppeintervju med behandlere for å sikre at en tar med innspill fra dem også. I dag brukes versjon 1 av Norse ungdom, men i skrivende stund jobbes med det med revisjon hvor en reviderer både statistisk (item respons theory) og faglig via fokusgruppeintervju med ungdommer og helsepersonell. Vitenskapelige artikler er publisert om utviklingsprosessen.