I mitt kliniske arbeid har både jeg og pasientene mine hatt stort utbytte av verktøyet. Det har bidratt til treffsikkerheten i terapien, økt effektivitet og reell brukermedvirkning”

Behandler, Helse Midt Norge TSB

Norse

Et dynamisk tilbakemeldingsverktøy som aktivt involverer pasienten gjennom hele forløpet ved å se «hele mennesket».

– Hva er pasientens hovedutfordringer?
– Hvilke mål har pasienten?
– Opplever pasienten at behandlingen hjelper på de områdene som er viktige?

Styrke innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasienttrygghet

  • Bedrer kvaliteten ved at pasient og behandler deler felles målbilde.
  • Tidlig avdekke behov og justere behandlingen i forhold til pasienten sine hovedutfordringer.
  • Automatisert datainnsamling, reduserer behov for passiv datainnsamling og dokumentasjon for behandler.

Bærekraftig og rettferdig ressursbruk
Norse Feedback legger til rette for effektive pasientforløp ved at en kontinuerlig får tilbakemelding og kan justere behandling i forhold til effekt