“Spørsmålet er; hvordan kan vi øke volumet av virksomme tjenester i skjæringsfeltet mellom det fysiske og det digitale…”

Christian Moltu, Forskningssjef, psykologspesialist Ph.D. Helse Førde HF.

Norse Impact
– digital tilleggs­behandling

Den nåværende modellen for levering av psykiske helsetjenester kan ikke møte befolkningens behov.

Brukere, helsevesenet og beslutningstakere uttaler behov for nye digitale verktøy for å hjelpe brukerne mer og bedre – i deres hjem.

Tjenestebrukere og helsepersonell trenger digitale persontilpassede intervensjoner for å forbedre pasientenes kunnskap om psykisk helse, innsikt og mestringsevner og for å styrke dem som brukere av presise helsetjenester.

Gjennom Pilot Helse prosjektet skal Norse Feedback som industripartner bidra med teknologiutvikling og regulatorisk og kommersiell utvikling.

Ventetiden i psykisk helsevern er i snitt over 35 dager
Denne perioden er det mest potente øyeblikket i en behandlingsserien
Det er et veldig stort potensiale for å styrke pasientene med ressurser i denne perioden