«Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle si det som var inni hodet mitt. Jeg kunne sitte heime og tenke på mange ting jeg ville si, men når jeg kom til timen, var det tomt i hodet. Nå ser Ann Kristin (red.anm: behandler) alt jeg har tenkt før jeg kommer til timen.»

Anonym pasient om Norse, Intervju med Romsdals Budstikke

Ta del i egen behandling

Norse fokuserer ikke på diagnoser, men på levde liv. Det tas hensyn til at mennesker har forskjellige ressurser til å takle utfordringer. Norse formidler det komplekse som vi mennesker står i. Både indre og ytre faktorer fremstilles i et enkelt oversiktsbilde for den som skal hjelpe.

Ved at pasienten investerer tid i forkant av behandlingstimen stiller hen bedre forberedt og blir mer delaktig i egen behandling. Brukermedvirkning handler om den reelle påvirkningskraften du som pasienten har i egen behandling.

I en sårbar situasjon er det ikke alltid lett å uttrykke behov overfor en fremmed hjelper. Erfaringer viser at det er enklere å kommunisere åpent om det som er vanskelig når man ikke sitter i samme rom som behandleren. Med SMS-varsling og påfølgende digital kartlegging oppleves som et viktig hjelpemiddel for å sikre brukermedvirkning.

Når behandlere tar i bruk Norse er det vesentlig at pasienten anerkjennes for den egeninnsatsen og investeringen de gjør ved å svare på kartleggingene og forklare hvilken betydning det kan ha for resultatet.

Vi tar brukermedvirkning på alvor
Med en bred kartlegging vil både pasient og behandler skape en felles forståelse av hva som er problem- og ressursområder. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og pasient oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Dette er brukermedvirkning.

Behandlingen starter hjemme
Spørsmålene i den dynamiske kartleggingen, Norse, besvares i fred og ro hjemme i forkant av timen. Pasienten vil kun få persontilpasset, relevante spørsmål basert på svar på trigger spørsmålene i starten av kartleggingen. En rapport gir behandleren rask innsikt i hvor skoen trykker for deg som pasienten.

Norse brukes videre i forløpet ut ifra behov og enighet mellom pasient og behandler. Vår anbefaling er at man bruker Norse i forkant av de første 3 konsultasjonene, gjerne midtveis og ved en sluttevaluering. Sender man ut Norse i etterkant av endt behandling, vil man se langtidseffekten av behandlingen.

Hvordan fungerer verktøyet?
Når ditt behandlingssted bruker Norse i behandling får du tilsendt en SMS eller e-post med en lenke til kartleggingsskjemaet i god tid før behandlingstimen. Ved å klikke på lenken får du tilgang til spørsmål som du kan svare på når det passer best for deg innen konsultasjonen starter.

Før du svarer vil du kanskje tenke gjennom: Hvordan har det egentlig gått med meg den siste uken? Hva synes jeg om metodene som brukes i behandlingen?

Hvordan brukes verktøyet?
Behandler skal se på din rapport i forkant av din behandlingstime. Det er behandleren som bestemmer hvor stor plass rapporten skal ha i behandlingen.

En typisk måte å bruke Norse på er å vie rapporten mer plass i starten av behandlingen, for deretter å jobbe mer med samtaleterapi før en mot slutten ser mer på rapporten igjen. Det er viktig at du fyller ut de kartleggingene du får tilsendt, slik at behandler kan følge utviklingen, fange opp eventuell forverring eller andre viktige moment.

Informasjonen som du deler i Norse oppbevares like trygt som din pasientjournal.