Norse Analyse

Vi ønsker å gi ledere en mulighet til å endre og utvikle psykisk helsetjenester. Det er en erkjennelse av at endring starter på toppen.

En strukturert tilnærming til personrapporterte data gir en unik kunnskap om hva som er viktig på individuelt nivå.

Dette gir ikke nødvendigvis en direkte årsak-virkning sammenheng. Det gir likevel deg som leder en helt unik mulighet til å forstå virksomheten og dine brukere.

Dette er nyttig informasjon som kan si noe om hva man lykkes med, og hva man lykkes mindre med. Denne dataen vil også gi informasjon om pasientenes behov og eventuelle “blindsoner” i tjenesten.

Målet er også at tenestene skal få indikatorer og realistisk informasjon, slik at en kan bygge kunnskap om hvordan tjenestene virker for de som skal ha nytte av dem.