I de tilfeller behandler aktivt bruker Norse i behandlingen har man en svært høy svarprosent og pasienter svarer at Norse er nyttig i behandlingen.

Norse i spesialisthelse

Sykehusene våre er rigget med teknologi og avanserte maskiner basert på den nyeste kunnskapen. Ved å kombinere data og dialog gir man optimal behandling for kroppslige lidelser. Vi gjør det samme innen psykisk helsebehandling. Norse er en ny standard for pasientrapporterte data.

Fullautomatisert og dynamisk
Norse sender automatisk ut relevante skjema til pasient* Behandler får tilgang til svarene både direkte i journalsystem eller i interaktiv rapport i vårt system. Når både pasient og behandler får Norse i forkant av behandlingstimen vil begge parter stille bedre forberedt.

Norse er dynamisk og tilpasser seg den enkelte pasient. Pasient og behandler kan derfor konsentrere seg om de områdene som er relevante for pasienten.

Overblikk gir oversikt
Norse gir et helhetlig bilde av pasientens symptom, ressurser og problemområder med mer. Vi tar på alvor at det er krevende å kommunisere psykiske helseplager, og det er mange faktorer som spiller inn. Behandler vil få tidlig oversikt på hva som er viktig for pasienten og vil i kombinasjon med kliniske vurderinger være godt rustet til å sette opp en behandlingsplan som er avstemt med pasienten.

Vit hva som hjelper
Norse synliggjør hvorvidt pasienten opplever meningsfull endring i behandlingen og gir behandler mulighet til å fange opp forverring. Behandler får direkte tilbakemelding på allianse og behov i behandling. Dette gir behandler større trygghet og pasienten en følelse av å bli tatt på alvor og er svært viktig for behandlingsutfall.

For ledere gir aggregerte Norse-data en unik innsikt i pasientpopulasjonen, medvirkningsgrad, symptomutvikling og andre nøkkeldata.

* Norse integrert i journalsystem