“Betalingsvansker er dødelig.”

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi

Norse i finans

Sammen med Gå i pluss leverer vi en objektiv datatjeneste for økonomisk trygghet og folkehelse.

Vi identifiserer sårbarhet og behov, og setter inn tiltak sammen med effektmåling. Vi tilbyr spesialistkompetanse innen allmenn-, samfunns-, ledelses-, arbeidshelse- og organisasjonspsykologi sammen med gjeldsrådgivning. Vi leverer en datadreven tjeneste, og kan derfor gi viktig informasjon på organisasjonsnivå.

Norse leverer løsninger som gir bedre forståelse av det komplekse samspillet mellom betalingsproblemer og psykisk uhelse.

En av fem med gjeldsproblemer har forsøkt å ta sitt eget liv.
Man kan få betalingsproblemer av å være psykisk syk eller utvikle psykiske plager av en økonomisk krise.
Når begge fenomenene er til stede samtidig virker de gjensidig forsterkende.