HVORDAN BRUKE KARTLEGGING SOM EN SAMTALEÅPNER I BEHANDLING?

3. NOVEMBER KL. 09:00-09:30 INVITERER NORSE FEEDBACK TIL GRATIS WEBINAR

NORSE – ET SAMLEVERKTØY VED INNTAK, I ET FORLØP OG AVSLUTNING 

Norse Psykisk Helse og Rus kan brukes både som kartlegging i starten av et inntak, tilbakemelding under et forløp og ikke minst – et samtaleverktøy.

Hvordan er din arbeidshverdag i møte med brukere og pasienter? Er det vanskelig å fange opp forverring eller få pasientene/brukerne til å åpne seg opp?

Under webinaret vil vi vise til hvordan bruken av Norse kan bidra til støtte under oppfølging og gi pasienter muligheten til å kartlegge seg selv – i forkant av første samtale. Eller under behandling.

Vi åpner opp for spørsmål underveis via chatten og opptak fra webinaret blir sendt ut i etterkant.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut påmeldingsskjema 

Foredragsholder

Atle Henden – Opplæringsansvarlig, Norse Feedback

Meld deg på webinaret 3. november kl. 09:00 i skjemaet under