DIGITAL INNGANG

OPPTAK AV WEBINAR – FORENKLING AV INNTAK

Se opptaket når det passer for deg. Fyll inn skjema og få opptaket tilsendt

Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Foredragsholder

JOACHIM VIE

Daglig leder/Norse Feedback

DEN DIGITALE INNGANGEN

Det er en politisk ambisjon om at kommunene i større grad tilbyr lavterskel-tjenester som ikke er vedtaksbasert eller krever henvisning. Dette tilbudet er ofte vanskelig å finne frem til under psykisk helsetjeneste på kommunens nettsider.

Vi kan derfor nå tilby en digital inngang og avklaring som kan avlaste kommuner som opplever økt pågang. Med den digitale inngangen vil innbygger fylle ut et avklaringsskjema, samt en Norsekartlegging.

Dette vil gi vurderingsteam eller helsepersonell et helt annet informasjonstilfang over ressurser og problemområder, og gjøre det enklere å tildele til riktig avdeling eller primærkontakt.

Den digitale inngangen er fleksibel og kan utformes etter hvert enkelt behov.

I dette webinar opptaket vil vi vise til konkrete eksempler på hvordan den digitale inngangen fungerer og hvordan din kommune kan forenkle inntaksprosessen inn i den psykiske helsetjenesten.

Fyll ut skjema på denne siden og få tilsendt opptaket.

Norse Feedback AS er selskapet bak Norse for voksne (Norse Psykisk Helse og Rus) og Norse Ungdom. Produktene er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging.

Norse brukes i alle behandlingsnivå; kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.