Kan privatpraktiserende psykologer bruke innovativ teknologi til å støtte behandlingen?

Vi inviterer til gratis lunsj-webinar 6.september kl. 11:30-12:00!

Digital og persontilpasset behandlingsstøtte er tilgjengelig for privatpraktiserende psykologer

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet for å støtte behandlingsvalg sammen med klienten. Verktøyet er både opptatt av hva som er problem, men også hva som ligger under problemet og opprettholder det. Systemet lærer av den enkelte pasient sine responser, og fokuserer på akkurat det som er relevant for individet.

Brukererfaringer fra spesialisthelsetjenesten viser at pasienter opplever å være mer klar for behandlingstimen og at viktige behandlingsprosesser trigges. Brukervennligheten er fantastisk for både klient og terapeut, og nytten oppleves som sterk.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet og forsket på av psykologer for å speile terapiprosesser og verktøyet lar deg tilby dine pasienter digital pasientmedvirkning på en måte som er fundert i klinisk forskning. Verktøyet er del av en rekke forskningsprosjekt i inn og utland, og valideres fortløpende for nye sammenhenger.

Verktøyet er allsidig og brukes av den store bredden av psykisk helsetjenester.

PS! Vi sender ut opptak til alle påmeldte etter endt webinar. 

Foredragsholder

Christian Moltu er psykologspesialist og professor i psykologi. Han har forsket på psykoterapi og pasientmedvirkning i en årrekke.