PORSGRUNN KOMMUNE DELER ERFARINGER

Lær om Porsgrunn Kommunes erfaringer med bruk av Norse Psykisk Helse og Rus

Se opptaket når det passer for deg

Programleder

Joachim Vie

Daglig leder
/Norse Feedback

Agenda

  • Erfaringer
  • Porsgrunnsmodellen
  • Hvorfor Norse?
  • Spørsmål

Torstein Borch Skolseg

Avdelingsleder, Kortvarig psykisk helsehjelp
Psykolog
/Porsgrunn Kommune

Høsten 2021 startet Torstein Borch Skolseg, avdelingsleder og psykolog, og hans team opp en ny avdeling i Porsgrunn Kommune, Kortvarig psykisk helsehjelp. Avdelingen gir et kortvarig behandlingstilbud til personer som sliter med angst, bekymring, depresjon, nedstemthet, søvnproblemer, stress og belastninger. De har brukt Norse aktivt i dette tilbudet og i webinaret vil han fortelle om erfaringer og hvordan Porsgrunnsmodellen ble til. 

Sammen med vår daglig leder, Joachim Vie, går Torstein Borch Skolseg i Porsgrunn Kommune i dybden på hvordan bruk av kartleggings- og tilbakemeldingsverktøy er til fordel for både kontaktperson, helsepersonell og innbygger.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Det er 50 kommuner som bruker Norse Psykisk Helse og Rus i dag, i tillegg til spesialisthelsetjeneste, studenthelsetjeneste og private klinikker.

Ønsker du å se opptaket? Fyll ut skjema og motta link til opptaket.