INTRODUKSJONSWEBINAR NORSE UNGDOM

ENGASJER UNGDOMMEN TIL Å FORTELLE OM SIN LIVSVERDEN

Se opptaket når det passer for deg. Fyll inn skjema og få opptaket tilsendt

Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Agenda

  • Velkommen
  • Christian Moltu forteller om bakgrunnen for utviklingen av Norse Ungdom
  • Hvordan bruke rapporten som en samtaleinngang?
  • Tilbakemeldinger fra kunder
  • Video

Bakgrunnen for Norse Ungdom

Da vi bestemte oss for å utvikle Norse Ungdom reiste vi rundt for å snakke med unge mennesker fra 13 til 18 år. Hensikten var å få innsikt i hvordan ungdommer snakker om sine psykiske helseplager, men også å forske på hva deres behov er. Målet for Norse var å utvikle et kunnskapsbasert og relevant verktøy for psykisk helsearbeid med og for ungdommer. 

Ungdommer er i en fase i livet der selvstendighet og autonomi er helt sentralt, men forskning viser at noen blir mer og mer avhengig av flere og flere hjelpere. Pandemien har ført til at ungdom har fått kjenne på de negative effektene av sosial distansering og begrenset kontakt med andre.  Mange kjenner på  ensomhet og har tunge tanker. Noen forteller om økte plager som følge av angst og depresjon. Flere enn før melder om selvmordstanker. Norse Ungdom er utviklet for og med ungdom.

Hva er Norse Ungdom?

Norse Ungdom er et samtaleverktøy for ungdom som skal hjelpe dem å fortelle om sine liv slik at de som trenger det kan få riktig og effektiv behandling for sine psykiske helseplager og/eller rusproblematikk. 

Verktøyet er aktuelt for psykologer, psykiatere, sykepleiere, sosionomer, ungdomsarbeidere, lærere, skolehelsetjenesten, PPT, BUP, barnevernet.

I dette opptaket går Atle og Christian mer inn på bakgrunnen for utviklingen av Norse Ungdom, og hvordan bruke rapporten som en samtaleinngang. 

Ønsker du å se opptaket? FYLL INN SKJEMA OG FÅ TILSENDT LINK MED EN GANG

Norse Feedback er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging.

Norse brukes i alle behandlingsnivå; kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Foredragsholder

Christian Moltu

Fagsjef
Psykologspesialist, Ph.D
Helse Førde/Norse Feedback

Foredragsholder

Atle Henden

Teamleder implementering
Opplæringsansvarlig
/Norse Feedback