HVORDAN SKAPE GOD BRUKERMEDVIRKNING?

Norse Psykisk Helse og Rus – fremtidens digitale brukermedvirkning

Se opptaket når det passer for deg. Fyll inn skjema og få opptaket tilsendt

Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

«Brukere har rett til å medvirke og tjenestene har plikt til å involvere brukeren». – Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet legger krav til psykisk helsetjeneste å involvere brukeren mer i i sin egen oppfølging og tilfriskning. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten til å påvirke og bestemme vil styrke brukerens motivasjon og selvbilde.

Norse Psykisk Helse og Rus er et tilbakemeldingsverktøy som styrker brukermedvirkning og hjelper helsepersonell til å vurdere riktig behandling og oppfølging.

I webinaret viser vi hvordan Norse på en enkel måte brukes rutinemessig i et behandlings- eller oppfølgingsforløp, og hvordan det bidrar til å styrke samarbeidet mellom bruker og helsepersonell. Vi demonstrerer hvordan den persontilpassede kartleggingen belyser det som er viktig for brukeren og relevant for hjelperen.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut skjema og få opptaket tilsendt på epost

Foredragsholder

Atle Henden 

Opplæring og implementeringsansvarlig/Norse Feedback

Atle er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en bred erfaring innen psykisk helsetjeneste, blant annet fra Nordfjordeid Psykiatrisenter. Han har brukt Norse Psykisk Helse og Rus aktivt i arbeid med pasienter.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.