6.SEPTEMBER KL. 09:00-09:30 INVITERER VI TIL GRATIS WEBINAR

Meld deg på webinaret 6. sept her

Foredragsholder

Atle Henden

Teamleder implementering
Opplæringsansvarlig
/Norse Feedback

NORSE UNGDOM

ENGASJER UNGDOMMEN TIL Å FORTELLE,
slik at de kan få virksom hjelp

Agenda

  • Velkommen
  • En kort introduksjon om bakgrunn for Norse Ungdom
  • Demo av Norse Ungdom
  • Spørsmål

Hva er Norse Ungdom?

Norse Ungdom er et samtaleverktøy for ungdom. Verktøyet skal hjelpe dem å fortelle om sine liv slik at de som trenger det kan få riktig og effektiv hjelp for sine psykiske helseplager og/eller rusproblematikk. 

Verktøyet er aktuelt for psykologer, psykiatere, sykepleiere, sosionomer, ungdomsarbeidere, lærere, skolehelsetjenesten, PPT, BUP, barnevernet.

I webinaret vil Atle snakke litt om bakgrunnen for utviklingen av Norse Ungdom, og vise hvordan verktøyet fungerer i praksis. Spørsmål som kommer inn blir svart ut ved slutten av webinaret.

Vi åpner opp for spørsmål underveis via chatten og opptak fra webinaret blir sendt ut i etterkant.

Vil du vite mer om dette? MELD DEG PÅ I DAG

Norse Feedback er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging.

Norse brukes i alle behandlingsnivå; kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.