NORSE KOMMUNE

23.MARS KL. 09:00-09:30 INVITERER VI TIL GRATIS WEBINAR

Norse Kommune

Norse har siden 2019 levert løsningen Norse Psykisk Helse og Rus. Dette er et dynamisk feedbackverktøy som i dag benyttes innenfor spesialist-, kommune-, privat- og studenthelsetjenesten. 

Bredden i Norse kartleggingen gjør den allsidig og relevant for alle behandlingsnivå. Den er personlig relevant for den enkelte, fordi kartleggingen automatisk tilpasser seg pasientens eller brukerens situasjon. Løsningen er brukervennlig for både behandler og bruker eller pasient


Dette gjør vi for å støtte et enda bredere område av arbeidsflyten til behandlere innen de ulike helsetjenestene. Norse-kartleggingen er fortsatt kjernen i det vi tilbyr og som har bevist sin nytteverdi tilbake til alle brukerne.

Fra midten av mars ruller vi ut en stor oppgradering av Norse plattformen!

Den store oppgraderingen vil gi følgende ny funksjonalitet:

  1. Det er støtte for andre skjema, enten standardiserte eller skjema som er spesifikke for din kommune, med gode interaktive rapporter.
  2. Det er en politisk ambisjon om at kommunene i større grad tilbyr lavterskel-tjenester som ikke er vedtaksbasert eller krever henvisning. Norse kan med oppgraderingen tilby en digital inngang og avklaring som kan avlaste kommuner som nå opplever økt pågang.
  3. En forskningsbasert og nyutviklet Norse-kartlegging for unge mellom 13 og 18 år blir tilgjengelig.

I webinaret forteller vi mer om denne oppgraderingen, og hvordan Norse ytterligere kan forbedre situasjonen for de som gir og de som får psykisk helsehjelp.  

Vi åpner opp for spørsmål underveis via chatten og opptak fra webinaret blir sendt ut i etterkant.


Vil du vite mer om dette? MELD DEG PÅ I DAG 

Foredragsholder

JOACHIM VIE

Daglig leder/Norse Feedback

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.