GRATIS WEBINAR OM NORSE PSYKISK HELSE OG RUS I ET PASIENTFORLØP

 «Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av det«.

-Statsminister Erna Solberg-

8. SEPTEMBER KL. 09:00-09:30 INVITERER VI TIL GRATIS WEBINAR OM «NORSE PSYKISK HELSE OG RUS I ET PASIENTFORLØP»

HVORDAN OPPRETTHOLDE ET HELHETLIG PASIENTFORLØP VED BRUK AV NORSE PSYKISK HELSE OG RUS? 

«Tidslinjen i et helhetlig pasientforløp går fra første kontakt med helsetjenesten om et helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet» – Helsedirektoratet


Første gang brukeren er i kontakt med tjenesten om et helseproblem, sendes det ut en kartlegging. Dette kan gjøres allerede hos fastlegen, av tildelingskontoret eller direkte av den som skal bistå med oppfølging eller behandling når et tilbud er opprettet. Denne kartleggingen gjøres av brukeren hjemme, rett i forkant av neste avtale han eller hun har med sitt hjelpeapparat.

Denne første kartleggingen er en bred kartlegging der brukeren svarer på en rekke spørsmål, som dekkes innenfor 4 hovedområder: Ressurser, Symptomuttrykk, Opprettholdende faktorer og konsekvens for livssituasjon, i tillegg til suicidalitet og enkeltspørsmål rundt seksualitet, fysisk helse med flere. Ved hjelp av denne kartleggingen dannes det et tydelig bilde av hvilke problemområder som er gjeldende for den enkelte.


Fra kartlegging nummer 2 og gjennom forløpet, får også brukeren mulighet til å påvirke sin behandlingsform, eller type oppfølging gjennom alliansespørsmål og behandlingsbehov. Her kan brukeren gi konkrete tilbakemeldinger på de behov han/hun har i behandlingen eller oppfølgingen. Slik kan man fra første møte og gjennom hele forløpet, sammen justere behandlingen og oppfølgingen etter de faktiske behovene til brukeren.


Gjennom Norse Psykisk Helse og Rus kan man ved hjelp av strukturert bruk opprettholde kontinuiteten i et helhetlig pasientforløp.

Under webinaret vil vi gå i dybden på hvorfor allianse og brukerens behov i et forløp bør og må være et fokus for å sikre god tilfriskning. Vi vil vise eksempler på strukturert bruk av Norse, snakke om hva som skal til for å sammen skape en tilrettelagt behandling, og hva rapporten viser fra første kartlegging til en avslutning.


Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og pasient. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut påmeldingsskjema –> 

Foredragsholder

Geir Helge Møller  – Prosjektutvikler, Norse Feedback