NORSE UNGDOM

FORSKNINGSBASERT SAMTALEVERKTØY – FOR UNGDOM

ENGASJER UNGDOMMEN TIL Å FORTELLE OM SIN LIVSVERDEN

Bakgrunnen for Norse Ungdom

Når vi startet med ungdomsprosjektet reiste vi land og strand rundt, både gjennom forskning og mer uformelt for å snakke med ungdommer for å samle deres perspektiv på hva som er viktig i deres språk. Der kunne ungdommene fortelle om store paradoks; i en fase i livet der selvstendighet og autonomi er helt sentralt for de, ble de mer og mer avhengig av flere og flere hjelpere. På en bakgrunn der de har erfaring med det å stole på voksne ikke har ført til noe godt, er det nettopp det som blir sentralt. Stol på meg – jeg vil hjelpe deg!

Det er nå over to år siden Norge stengte ned for første gang pga. koronapandemien. Ungdom har spesielt fått kjenne på de negative effektene av sosial distansering og begrenset kontakt med andre. De sliter mer med ensomhet generelt og enkelte kjenner på tunge tanker om fremtid. Noen forteller om økte plager av angst, depresjon, og flere enn før melder om selvmordstanker*. 

Pandemien har ført til økt pågang av unge med psykiske lidelser melder både av Norges 15 pasient- og brukerombud* og landets barne- og ungdomspsykiatriske klinikker*.   

Dette kommer på toppen av hva ungdomsforskning fra NOVA ved OsloMET og Ungdata har fortalt oss om en stadig økning blant psykiske helseplager blant barn og unge de siste ti årene*. 

Statistikk som dette er likevel ferskvare, og det sier lite eller ingenting om den enkelte ungdommen vi møter som ungdomsarbeider, sykepleier, rådgiver eller psykolog. 

Hvem skal bruke det? Psykologer, psykiatere, sykepleiere, sosionomer, ungdomsarbeidere, lærere, skolehelsetjenesten, PPT, BUP

Hva er Norse Ungdom?

Norse Ungdom er utviklet for ungdom. Et kommunikasjonsverktøy for at de skal få fortelle om sin livsverden. En invitasjon inn til å snakke om her og nå hendelser.

– Kjenn min verden!
– La meg være selvstendig
(men ta samtidig vare på meg!)
– Ikke kategoriser meg,
men snakk med meg som individ.
– Vær et ekte menneske, ikke en rolle
– Hjelp meg å finne ut hva målet mitt er

Dette er hva ungdommer selv har sagt om hva de trenger i møte med helsetjenesten. De ønsker å bli sett og forstått, ikke bli behandlet.

Norse Ungdom består av 14 dimensjoner og 3 enkeltutsagn.
Spørsmålene i kartleggingen er valgfrie for ungdommene å svare på, med ja/nei spørsmål.

Ønsker du å vite mer om Norse Ungdom?

Vi holder daglige videopresentasjoner for kommuner, private psykologklinikker og andre aktører som jobber innen psykisk helse og rus.

Fyll inn kontaktinformasjon og eventuelle spørsmål ved å klikke deg videre i knappen under.
Du hører fra oss!

Christian Moltu om Norse Ungdom

Fyldig og oversiktlig rapport til helsepersonell

1
2
3
4
1

17 dimensjoner utviklet for at en skal rette oppmerksomheten mot en dimensjonell forståelse av lidelsesprofil, risiko- og ressursfaktorer, samt fremheve et handlingsorientert og brukertilpasset fokus.

2

Alle utsagn i kartleggingen og utviklingen i besvarelsene, sammen med hjelpetekster er tilgjengelig i sidepanelet.

3

Ungdom rapporterer på allianse og behandlingsbehov fra andre kartlegging.

4

3 kartlegginger er synlig, inntakskartlegging, nest siste og siste.