Moderne teknologi

Norge er et av de mest teknologisk modne landene i verden. Det er et paradoks at vi ikke er kommet lenger innen psykisk helse-behandling. Student- og de private helsetjenestene har et enormt fortrinn i å utvikle og tilby digitale tjenster til sine brukere. Norse Psykisk Helse & Rus kan og bør være et første steg.