Fremtidens løsning nå

Kommunene tilbyr ulike tiltak og tjenester for å gi sine innbyggere psykisk helsehjelp. Spennet i tjenester er stort og det er ikke alltid like lett å vite hva som hjelper og ikke – før nå.