7.DESEMBER KL. 09:00-09:30 INVITERER VI TIL ÅRETS SISTE WEBINAR

Foredragsholder

Torstein Borch Skolseg

Avdelingsleder, Kortvarig psykisk helsehjelp
Psykolog
/Porsgrunn Kommune

Joachim Vie

Daglig leder
/Norse Feedback
PORSGRUNN KOMMUNE OG NORSE FEEDBACK

DELER ERFARINGER

Til årets siste webinar har vi invitert med en av våre kommuner som vil dele sine erfaringer med bruk av Norse Psykisk Helse og Rus

Høsten 2021 startet Torstein Borch Skolseg, avdelingsleder og psykolog, og hans team opp en ny avdeling i Porsgrunn Kommune, Kortvarig psykisk helsehjelp. Avdelingen gir et kortvarig behandlingstilbud til personer som sliter med angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, søvnproblemer, stress og belastninger. De har brukt Norse aktivt i dette tilbudet og i webinaret vil han fortelle om erfaringer og hvordan “porsgrunnsmodellen” ble til. 

Sammen med vår daglig leder, Joachim Vie, vil Torstein Borch Skolseg i Porsgrunn Kommune gå i dybden på hvordan bruk av kartleggings- og tilbakemeldingsverktøy vil være til fordel for både kontaktperson/helsepersonell og innbygger.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Det er 50 kommuner som bruker Norse Psykisk Helse og Rus i dag, i tillegg til spesialisthelsetjeneste, studenthelsetjeneste og private klinikker.

Vi åpner opp for spørsmål underveis via chatten og opptak fra webinaret blir sendt ut i etterkant til alle påmeldte. Spørsmål som kommer inn blir svart ut ved slutten av webinaret.

Vil du vite mer om dette? MELD DEG PÅ I DAG

Agenda

  • Erfaringer
  • «Porsgrunnsmodellen»
  • Hvorfor Norse?
  • Spørsmål