GRATIS WEBINAR OM BEDRE KARTLEGGING VED INNTAK AV PASIENTER OG BRUKERE

 «Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av det«.

-Statsminister Erna Solberg-

2.JUNI KL. 09:00-09:30 INVITERER NORSE FEEDBACK TIL GRATIS WEBINAR OM «BEDRE KARTLEGGING VED INNTAK AV PASIENTER OG BRUKERE»

HVORDAN BRUKE NORSE PSYKISK HELSE OG RUS TIL KARTLEGGING VED INNTAK OG GJENNOM FORLØP?

En av de store store utfordringene en har innen kommunal psykisk helsehjelp dreier seg om å avdekke den psykiske helsetilstanden til brukerene som kommer inn i tjenestene og hva slags hjelp de bør få.

I dette webinaret vil vise hvordan Norse Psykisk Helse og Rus kan benyttes som et triageringsverktøy for brukere som oppsøker hjelp eller blir henvist til oppfølging i kommunen.

Gjennom god triagering, basert på tilbakemelding fra bruker og klinisk skjønn, kan man hjelpe de som trenger det mest, først. Ved å bruke Norse Psykisk Helse og Rus regelmessig gjennom forløpet kan man synliggjøre effekten.

Slik vil man effektivt kunne tilpasse tilbud etter behov, fortløpende for hver enkelt bruker fra første kontakt.

Norse er også svært nyttig å bruke i kombinasjon med video- og telefonkonsultasjoner. I Covid-19 situasjonen, med høyt press på helseressurser kan Norse løse de utfordringene brukerne og helsetjenesten står ovenfor.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut påmeldingsskjema –> 

Foredragsholder

Atle Henden – Opplæringsansvarlig, Norse Feedback