I den spisse enden

NORSE er et omfattende forskningsprosjekt innen psykisk helse. Forskningsmiljøet i NORSE jobber frem ny kunnskap. Norse Feedback jobber parallellt med å utvikle teknologi og algoritmer som gjør det mulig å utnytte den nye forskningsbaserte kunnskapen.

 • 2014

  Ideen om Norse er født

 • 2017

  Første revisjon

  Basert på tilbakemeldinger fra pasienter og behandlere gjør man en revurdering av Norse-kartleggingen

  2017

 • 2018

  Norse Feedback AS

 • 2019

  Helse Midt TSB

  Norse Psykisk Helse & Rus blir implementert i Helse Midt TSB. Full-automatisert integrert løsning

  2019

 • 2019

  Norse Fastlege

  Forskningsprosjektet for Norse i fastlegepraksis fullført med svært  gode tilbakemeldinger fra fastlegene

 • 2020

  Norse i alle sektorer

  Norse er nå i bruk hos fastleger, spesialister, kommune-, privat- og studenhelsetjenesten med svært gode referanser

  2020

 • 2020

  Norse Forsker

  Ferdigstilling av revolusjonerende produkt for forskningsmiljø

 • 2021

  Nye produkt

  Norse Fastlege og Norse Ungdom (13-18 år) Kommer

  2021

Et unikt samarbeid

Med over 30 MNOK i forskningsmidler er det et stort rom for å avdekke ny kunnskap innen kartlegging, behandling og utvikling av psykisk helse. Kombinert med pragmatisk teknologi og styrking av pasientrollen, så får du svært gode løsninger med potensiale til å løse noen av de største utfordringene vi har innen psykisk helse.