Rana Kommune deler sine erfaringer med bruk av Norse Psykisk Helse og Rus

15. DESEMBER KL. 09:00-09:30 INVITERER VI TIL GRATIS WEBINAR

FRA EN BEHANDLERS PERSPEKTIV

Det er over 30 kommuner som bruker Norse Psykisk Helse og Rus i dag, i tillegg til spesialisthelsetjeneste, studenthelsetjeneste og private klinikker.

I dette webinaret har vi invitert med en av våre kommuner som vil dele sine erfaringer med bruk av verktøyet. Sammen med vår daglig leder, Joachim Vie, vil Børge Hundnes i Rana Kommune gå i dybden på hvordan bruk av kartleggings- og tilbakemeldingsverktøy vil være til fordel for både for behandler og bruker. Børge har jobbet med psykisk helse og rus siden 2008, med en bred erfaring innenfor flere felt. Han er dypt engasjert i å hjelpe andre mennesker, og mener at det å invitere brukerne til å ta del i sin egen behandling/oppfølging er viktig for videre tilfriskning.

Noen punkter de vil gå gjennom

  • Hvordan invitere brukere til å ta del i sin egen behandling?
  • Effektivisering
  • Fordeler/ulemper med bruk av et digitalt verktøy
  • Norse vs andre kartleggingsverktøy

Vi åpner opp for spørsmål underveis via chatten og opptak fra webinaret blir sendt ut i etterkant.

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut påmeldingsskjema

Meld deg på webinaret 15. desember

Foredragsholder

Børge Hundnes – Rana Kommune

Børge har jobbet med psykisk helse og rus siden 2008. I dag vil han dele litt om hvordan han jobber i dag og hva er det som motiverer han i sitt yrke.

Joachim Vie – Daglig leder, Norse Feedback

Joachim har jobbet i Norse Feedback helt fra den spede begynnelsen i 2018. Den gang bestod teamet av 2 personer, i dag teller teamet 17 personer.