Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning er mer enn møte mellom pasient og behandler. Brukermedvirkning må gjenspeiles i tilgang på brukervennlig teknologi, reell medvirkning i behandling og at man tar på alvor at psykisk uhelse ikke er lett å kommunisere – eller måle.