HVORDAN DYNAMISK FEEDBACKVERKTØY SKAPER GOD BRUKERMEDVIRKNING

 «Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av det«.

-Statsminister Erna Solberg-

Norse Psykisk Helse og Rus – fremtidens digitale brukermedvirkning

24. mars kl. 09:00 inviterer vi til gratis webinar om kartleggingsverktøyet Norse Psykisk Helse og Rus.

“Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren.” – Helsedirektoratet

Hvilke utfordringer medfører dette for brukerne og helsepersonell?

I webinaret skal vi vise hvordan Norse på en enkel måte brukes rutinemessig i et behandlings- eller oppfølgingsforløp, og hvordan det bidrar til å styrke samarbeidet mellom bruker og helsepersonell. Vi skal demonstrere hvordan den persontilpassede kartleggingen belyser det som er viktig for brukeren og relevant for hjelperen.

Norse er et tilbakemeldingsverktøy som styrker brukermedvirkning og hjelper helsepersonell til å vurdere riktig behandling og oppfølging.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut påmeldingsskjema –> 

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og pasient. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging.

Norse brukes i dag i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

OPPDAG MER OM

  • Dynamisk feedbackverktøy som løpende tilpasser seg pasientens situasjon
  • Bredt tilfang av informasjon allerede før første behandlingstime
  • Gir bedre beslutningsgrunnlag for videre oppfølging eller å avslutte tiltak

Foredragsholder

Atle Henden – Opplæringsansvarlig, Norse Feedback

Meld deg på webinaret 24.mars kl. 09:00-09:30 i skjemaet under

Din informasjon lagres og transporteres alltid kryptert på vår server.