GRATIS WEBINAR OM VERDENS FØRSTE DYNAMISKE FEEDBACKVERKTØY

 «Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av det«.

-Statsminister Erna Solberg-

Norse Psykisk Helse og Rus – fremtidens brukermedvirkning

Jobber du innen kommunale tjenester med psykisk helse og rus?

18. november kl. 09:00 inviterer vi til gratis webinar om kartleggingsverktøyet Norse Psykisk Helse og Rus 

Norse Psykisk Helse og Rus er utviklet i forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde, i tett samarbeid med behandler og bruker. Sammen har vi definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling og oppfølging. Norse brukes i alle behandlingsnivå; fastlege, kommune, spesialist, student- og privathelsetjeneste.

Brukermedvirkning – bruker i fokus 

Vi fokuserer ikke på diagnoser, men på levde liv. Med en bred kartlegging vil både bruker og behandler skape en felles forståelse av hva som er utfordringsbildet og hvilke ressurser brukeren har. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og bruker oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Dette er brukermedvirkning.

Mange ulike tiltak og tjenester skal leveres innenfor en stram økonomi og med begrensede ressurser. Samtidig ligger det nasjonale føringer for brukermedvirkning og bruk av tilbakemeldingsverktøy. Norse Psykisk Helse og Rus er et samhandlingsverktøy mellom ulike tjenesteleverandører(fastlege, spesialist, kommuner) og som kan hjelpe i arbeidet med å finne ut hva det reelle behovet er.

På webinaret vil vi vise hvordan Norse Psykisk Helse og Rus fremmer brukermedvirkning og bidrar til digitalisering av flere tjenester i kommunehelsetjenesten. Det vil også være anledning til å stille spørsmål underveis og i etterkant av webinaret.

Vil du vite mer om dette? Fyll ut påmeldingsskjema –> 

Oppdag Mer Om:

  • Dynamisk feedbackverktøy som løpende tilpasser seg pasientens situasjon
  • Bredt tilfang av informasjon allerede før første behandlingstime
  • Gir bedre beslutningsgrunnlag for videre oppfølging eller å avslutte tiltak

Foredragsholder

Joachim Vie – Daglig Leder, Norse Feedback

Meld deg på webinaret 18.november kl. 09:00 i skjemaet under