Kommende arrangementer

Norse Feedback – lar din stemme bli hørt

Brukermedvirkning handler om den reelle påvirkningskraften du som pasient eller bruker har i egen behandling og oppfølging. Men, det er ikke lett når du er i en sårbar situasjon og du skal i samtale med en person du ikke har en relasjon til, å fremme din egen stemme.

Hvordan sikre at brukeren får riktig hjelp til riktig tid?

En av de store utfordringene en har innen kommunal psykisk helsehjelp dreier seg om å avdekke den psykiske helsetilstanden til brukerene som kommer inn i tjenestene og hva slags hjelp de bør få. Norse Psykisk Helse og Rus kan benyttes som et triageringsverktøy for brukere som oppsøker hjelp eller blir henvist til oppfølging i kommunen.

Norse er også svært nyttig å bruke i kombinasjon med video- og telefonkonsultasjoner. I Covid-19 situasjonen, med høyt press på helseressurser kan Norse løse de utfordringene brukerne og helsetjenesten står ovenfor.

TIDLIGERE ARRANGEMENTER