Vi fokuserer ikke på diagnoser, men på levde liv. Med en bred kartlegging vil både bruker og behandler skape en felles forståelse av hva som er utfordringsbildet og hvilke ressurser brukeren har. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og bruker oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Dette er brukermedvirkning.

Vi fokuserer ikke på diagnoser, men på levde liv. Med en bred kartlegging vil både bruker og behandler skape en felles forståelse av hva som er utfordringsbildet og hvilke ressurser brukeren har. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og bruker oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Dette er brukermedvirkning.