Kommende arrangementer

Gjennom Norse Psykisk Helse og Rus kan man ved hjelp av strukturert bruk opprettholde kontinuiteten i et helhetlig bruker- og pasientforløp.

Under webinaret vil vi gå i dybden på hvorfor allianse og brukerens behov i et forløp bør og må være et fokus for å sikre god tilfriskning. Vi vil vise eksempler på strukturert bruk av Norse, snakke om hva som skal til for å sammen skape en tilrettelagt behandling eller oppfølging, og hva rapporten viser fra første kartlegging til en avslutning.

TIDLIGERE ARRANGEMENTER