Norse Feedback Kjøper CORE – Ledende Britisk Leverandør Innen Psykisk Helse

Fra venstre: John Mellor-Clark Administrerende Direktør CORE IMS, Joachim Vie Daglig Leder Norse Feedback, Christian Moltu Styreleder Norse Feedback.

Norse Feedback, leverandøren av verdens første dynamiske tilbakemeldingsverktøy, har kjøpt det britiske selskapet CORE IMS. Det innebærer en betydelig utvidelse av selskapets virksomhet innen psykisk helse på det europeiske markedet.

CORE IMS har levert innovative programvareløsninger innen psykisk helse til det britiske markedet i over 20 år og regnes som ledende innen dette feltet. Oppkjøpet av CORE innebærer at 20 års erfaring blandes med en nyskapende og dynamisk teknologi som er utviklet av Norse Feedback i Norge.

“Dersom vi tar utgangspunkt i de kliniske dataene de har i England, ser vi at kun rundt 55 prosent blir bedre av behandlingen de får. Dersom Norse psykisk helse og rus tas i bruk kan vi kunne følge med på om behandlingen virker underveis og endre kurs dersom pasientene ikke blir bedre. Vi forventer at andelen pasienter som får virksom hjelp vil øke. Vi tar over det engelske selskapet, men det handler like mye om deling av en visjon som innebærer innsamling av data om pasient- og behandlerrelasjonen og informasjon om hva pasienten faktisk sliter med. Det danner grunnlaget for bedre behandling”

– Joachim Vie, Daglig Leder Norse Feedback

Bakgrunn

CORE og Norse har i flere år hatt et tett strategisk samarbeid. I de siste par årene har vi i fellesskap etablert en modell for å kombinere CORE og Norse i en nøye definert prosess, for å sikre bedre utkomme i pasientbehandlingen. Vi har kalt dette “The Blended Model”. CORE IMS og Norse utfyller hverandre på både teknologisiden og som organisasjoner. For å utnytte de respektive selskapenes styrker ble det klart at vi må gjøre dette som ett selskap, og oppkjøpet var et faktum.

“Vekst er nødvendig for at flere skal få tilgang til den nye persontilpassede  teknologien. I mange år har vi vært klare over at vi har for dårlige resultater av psykoterapi. Det å bidra til effektive og virksomme tjenester er særlig viktig i en tid der det ikke blir tilgang til nok fagfolk og behovet for psykiske helsetjenester øker. Vi vil gjøre Norse Feedbacks produkter tilgjengelig for et marked i Storbritannia som allerede opplever stor nytte av å be pasienter om tilbakemeldinger. Nå vil Cores kunder få tilgang til det mest avanserte digitale persontilpassede verktøyet i tillegg til de tradisjonelle verktøyene som hjelper dem å overvåke endringer og utfall i terapi. Samtidig som det utføres behandlingsarbeid samles det inn data som kan brukes for å sikre kvaliteten på tjenestene og fagutvikling. I neste fase vil teknologien også gjøres tilgjengelig for andre markeder i Europa.”

Christian Moltu, Styreleder Norse Feedback

Veien videre

CORE IMS og Norse Feedback vil driftes som vanlig, men COREs kunder vil nå få lettere tilgang til det persontilpassede verktøyet som Norse Feedback leverer. 

Data som samles inn ved at verktøyene brukes vil være nyttig i arbeidet med å forbedre de kliniske tjenestene. Ved at flere bruker verktøyene vil datagrunnlaget øke, som igjen vil gi raskere og bedre grunnlag for forbedringer av de kliniske tjenestene.

“Nå får behandlere i Europa bedre forståelse for hvorfor pasientene ikke blir bedre. Tilgang til persontilpasset teknologi som forbedrer psykiske helsetjenester er et viktig bidrag til en bærekraftig fremtid”

– John Mellor-Clark, Administrerende Direktør CORE IMS

Presse og Mer Informasjon

Les mer om Core IMS på deres hjemmeside (engelsk): https://www.coreims.co.uk/

Sak Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/forskning-psykisk-helse-teknologi/vant-grnderpris-for-digitalt-verktoy-innen-psykisk-helse-na-har-de-kjopt-opp-den-storste-leverandoren-i-storbritannia/561526

Sak Psykologisk.no: https://psykologisk.no/2023/04/norse-feedback-melder-om-storoppkjop-av-britisk-selskap/

Sak Firda: https://www.firda.no/norse-feedback-har-kjopt-britisk-selskap-vi-matte-ha-kontroll/s/5-15-1557928

Sak NTB: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/et-norsk-helseteknologiselskap-sikrer-seg-den-storste-leverandoren-av-maleverktoy-i-storbritannia?publisherId=17848228&releaseId=17964136